Glysofaat en het neutraliserende effect van humuszuren

Humuszuren hebben een neutraliserend effect op gifstoffen geproduceerd door bacteriën (82%)

Glyfosaat werkt onder meer door de shikiminezuurroute te blokkeren, een stofwisselingsroute die in planten belangrijk is voor de synthese van essentiële stoffen. Hoewel de resultaten van onderzoek verschillen, is het duidelijk dat in elk geval een deel van het glyfosaat, tot ongeveer 35%, aan bodemdeeltjes en mineralen wordt gebonden. Deze zijn dan niet meer beschikbaar voor de plant. Wat er met dit grondgebonden residu in de toekomst gebeurt, is onbekend en kan een ernstig probleem worden als na jarenlange herhaalde toepassing de bodem met glyfosaat verzadigd is.

Aangezien glyfosaat een systemisch middel is, dat werkt via de gehele plant, is het niet verwonderlijk dat de stof ook in de plant achterblijft. Afbraak in planten is gering, daarom werd de in ons voedsel maximaal toegestane hoeveelheid glyfosaat Glysofaat humus fulvinezuur

door de overheid de afgelopen jaren tot het 1000-voudige verhoogd. Opvallend hoge hoeveelheden glyfosaat zijn sinds 1994 toegestaan in diverse granen (tot 20 mg/kg) en rund- en schapen nieren (2 mg/kg). Het is aangetoond dat het aanwezig is in het hele lichaam van mens en dier, dus in de urine, organen en zelfs in het beenmerg. Bij dieren wordt langzaam maar zeker duidelijk dat het een grote invloed heeft op de gezondheid en voortplanting:

  • De bloedwaarden van melkvee waarbij glyfosaat was aangetroffen bleken minder sporenelementen/mineralen te bevatten als melkvee dat niet in contact was gekomen met glyfosaat, doordat glyfosaat deze bindt. Als glyfosaat bind met mineralen, onder andere calcium en magnesium, kunnen deze ook verbindingen aangaan met zware metalen zoals cadmium en arseen. Dit kan niet door de lever worden afgebroken en beschadigt de nieren.
  • Bacteriën gebruiken dezelfde stofwisselingsmechanisme als planten en daarmee werkt glyfosaat ook antibacterieel, waarbij de pathogene bacteriën meestal niet gevoelig lijken te zijn en goede bacteriën, zoals in het maagdarmstelsel wel. Dit is het geval bij rundvee, waar in de microflora in de pens de bacteriën die nodig zijn voor een goede penswerking negatief beïnvloed worden door glyfosaat.
  • Ook het immuunsysteem wordt aangetast. Zo blijkt glyfosaat een effect te hebben op de IgM antilichamen in melkkoeien.
  • Glyfosaat is ook in verband gebracht het met geboren worden van misvormde biggetjes en een mysterieuze nierziekte in Sri Lanka.

Bioag europe blad grijs HET NEUTRALISERENDE EFFECT VAN HUMUSZUREN

Humuszuren hebben een neutraliserend effect op gifstoffen geproduceerd door bacteriën (82%). Ook absorberen ze zware metalen, nitraat, fluoriden, organische fosfaten (parathionmethyl, glyfosaat, organische chlorine insecticiden, carbarl en 

Humus glysofaat

warfarin). De universiteit van Leipzig heeft op verschillende concentraties glyfosaat het neutraliserende effect van humuszuren getest. Daaruit blijkt dat verschillende humuszuren in staat zijn om glyfosaat te neutraliseren, echter niet alle humus. Dit effect is ook onderzocht in melkvee en ook daar bleek humuszuur in staat om glyfosaat te neutraliseren. Het effect van glyfosaat op de bacteriën in het maagdarmstelsel werd geneutraliseerd. Ons product PrimeHumic is getest door de universiteit van Leipzig en bleek heel goed in staat te zijn om het effect te neutraliseren (zie figuur 3).

Dosering

  • Eerste 7 dagen: 5 gram per 100 kilogram lichaamsgewicht per dag. Dit om de glyfosaat aanwezig in het lichaam te verwijderen.
  • Na 7 dagen: Nu kan de dosering teruggebracht worden naar 0,5 gram per 100 kilogram lichaamsgewicht. Dit is een onderhoudsdosering om het glyfosaat dat binnenkomt via voeding en andere bronnen te binden en af te voeren. Op deze manier hoopt de glyfosaat zich niet opnieuw op in het lichaam van het dier.

Nieuwsbrief

Voor het laatste humus en fulvinezuur nieuws

 

 

Over BioAg Europe

Blaadje logo bioag euBioAg Europe bestaat uit een team van specialisten in het winnen van natuurlijke humus en fulvinezuur producten voor de agrarische sector, hoveniers en de industrie. Naast het verstrekken van deze unieke producten, heeft BioAg Europe ook als doel de bekendheid van humus en fulvinezuur in algemene zin te kunnen vergroten.

Lees hier onze Privacy verklaring

Zo kunt u ons bereiken

Telefoon: 036-5239690 
Email: info@bioag.eu
Facebook: /fulvinezuur
Twitter: @fulvinezuur