PrimeHumic bij melkvee - positieve effecten op de darmgezondheid

Voordelen zijn onder andere: Verhoogde melkproductie, verbeterde voerefficiëntie en verbeterde mestkwaliteit

 Primehumuc humus en humuszuur

 

productpaginastreep productpagina

Humus (humuszuur en fulvinezuur) hebben positieve effecten op de darmgezondheid bij melkvee 

en kan leiden tot de volgende positieve voordelen 

  1. Verhoogde melkproductie
  2. Voerefficiëntie
  3. Verbeterde mestkwaliteit (lagere millieubelasting)
  4. Verlagen zuurtegraad melk
  5. Gezondere koeien


PrimeHumic bevordert de opname van voedingsstoffen, vitaminen en mineralen. Houd uw landbouwhuisdier gezond en vitaal!

Voordelen humus en fulvinezuur bij melkvee
Voordelen PrimeHumic bij melkvee

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het voeren van humuszuren bij melkvee leidt tot: een verhoogde melkproductie, een verbeterde voerefficiëntie, verminderde voerkosten, een hoger vetpercentage, minder mastitis en minder problemen met insecten en stress. Bovendien groeien kalveren sneller en neemt het speengewicht toe, terwijl er tegelijkertijd minder diarreeproblemen worden waargenomen. Ook lijkt humuszuur dezelfde werking te hebben als de groeibevorderaar Monensin die in Amerika gebruikt wordt (hogere groei en minder ammoniak uitstoot) en is daarmee een natuurlijk alternatief voor dit middel. Mede door deze positieve resultaten in de wetenschappelijke literatuur heeft BioAg Europe BV de effecten van PrimeHumic op melkvee onderzocht en zijn we deze nog steeds aan het onderzoeken.

Bioag europe blad grijs VERHOOGDE MELKPRODUCTIE

Uit onderzoek is gebleken dat koeien die PrimeHumic toegevoegd kregen aan hun voer, gemiddeld meer liters melk en meer kilogrammen vet en eiwit per dag produceren. Ook hebben ze gemiddeld een hogere lactatie waarde. De lactatiewaarde is een kengetal dat aangeeft hoe goed een individueel dier of een groep dieren presteert ten opzichte van de hele melkgevende groep. Dit gebeurt op basis van productie van vet en eiwit, gecorrigeerd voor de verwachte tussenkalftijd, leeftijd en seizoen van afkalven.

 

Gemiddelde melkgift in kg per dag

 

Bioag europe blad grijs VOEREFFICIËNTIE

Ook de voerefficiëntie wordt verbeterd. Bij melkvee geeft de voerefficiëntie aan hoeveel (meet-)melk er geproduceerd wordt uit 1 kg droge stof voer. Dit onderzoek is gedaan op drie melkveebedrijven, op deze bedrijven wordt dus meer melk geproduceerd uit 1 kilogram droge stof voer.

Voer is een belangrijke kostenpost in de melkveehouderij, en bovendien bepaalt voeding de excretie van stikstof en fosfor én de emissie van methaan en ammoniak door de veestapel. Verbeteren van de voerefficiëntie zal dus kosten besparen en het milieu sparen.

Voerefficiëntie melkvee

Bioag europe blad wit PRAKTIJKVOORBEELD

Het financiële resultaat van een verhoging van de voerefficiëntie verschilt per bedrijf en is afhankelijk van de omstandigheden. De volgende punten zijn van invloed:

Het melkproductieniveau van de koeien, de energie- en eiwitdekking, de ruwvoerkwaliteit, de gemiddelde leeftijd van de dieren in lactatie, het lactatiestadium van de veestapel en het percentage inkuil- en voederwaarde verliezen 

Voerleverancier Agrifirm heeft berekend dat een stijging van 0,1 punt voerefficiëntie op een bedrijf met 100 koeien € 20.000,- per jaar oplevert, wanneer deze stijging voornamelijk komt door een stijging van de melkgift. Dit is bij een melkprijs van 28 cent de liter. Voerleverancier De Heus heeft berekend dat de stijging van 0,1 punt voerefficiëntie op een bedrijf met 100 melkkoeien ca. 180-200 ton ruwvoer bespaart. Bij een gemiddelde marktprijs van € 40,- per ton komt dat neer op € 7.000,- per jaar. De verbeterde voerefficiëntie uit de onderzoeken van BioAg Europe komt vooral door een stijging

Bioag europe blad wit VERBETERDE MESTKWALITEIT

Op de onderzochte bedrijven is de kwaliteit en de consistentie van de mest vooruit gegaan. De mest wordt fijner en homogener. Ook de herkauwactiviteit verbeterde. De mestscore is stabieler en beter bij de PrimeHumic groep (op een schaal van 5, waarbij 3 het optimum is)en ook bij de mest-uitspoelproef bleek dat er bij de mestmonsters van de PrimeHumic groep gemiddeld minder onverteerde delen overbleven.

 

Mestkwaliteit

 

Bioag europe blad wit VERLAGEN ZUURTEGRAAD MELK

Veel melkveehouders worstelen met een te hoge zuurtegraad van het vet in hun melk. Het toevoegen van PrimeHumic in het voer kan de zuurtegraad enkele tienden van procentpunten omlaag brengen, zodat deze binnen de norm van zuivelproducenten valt. Daarmee worden strafkortingen omgezet in bonussen. De meeste melkfabrieken hanteren een grens van 0,7 mmol/100 gram melkvet voor en waarschuwing en een korting bij 1,0 mmol/100 gram melkvet. Kaasmakers hanteren zelfs een grens van 0,6 mmol vet per 100 gram melk. Komt de zuurtegraad boven 0,8 mmol/100 gram uit, dan wordt de melkveehouder gekort.

Oorzaak hoge zuurtegraad
Een te hoge zuurtegraad wordt veroorzaakt door het aantal losse vetzuren in de melk, wat kan ontstaan door beschadiging van de vetbolletjes. De zuurtegraad van de melk wordt onder andere beïnvloed door het rantsoen, bijvoorbeeld door het aandeel verzadigd vet in het rantsoen en hoeveelheid antioxidanten. Daarnaast speelt de behandeling van de melk (pompen, leegblazen, koeling etc.) een rol. Melken met de melkrobot heeft over het algemeen een negatieve invloed op de zuurtegraad.

Zuurtegraad omlaag
Onderzoek heeft aangetoond dat het toevoegen van PrimeHumic aan diervoer de zuurtegraad omlaag brengt. In een stal van bijvoorbeeld 70 koeien leidde het toevoegen van PrimeHumic tot een daling van de zuurtegraad van 0,7 naar 0,4 mmol/100 gram. Dit percentage is vervolgens constant gebleven. PrimeHumic is een poeder dat voor 52 procent uit humuszuur en 12 procent uit fulvinezuur bestaat. Het lijkt erop dat deze inhoudstoffen invloed uitoefenen op de vetsamenstelling en/of een antioxiderende werking hebben. PrimeHumic is GMP+-gecertificeerd.

Binnen enkele weken resultaat
Toevoegen van drie gram PrimeHumic per dag aan het voer is voldoende om binnen enkele weken aantoonbaar resultaat te boeken. Wordt PrimeHumic gericht toegevoegd aan het voer in de melkrobot, dan is de zuurtegraad al binnen tien tot veertien dagen duidelijk lager. Wordt het toegevoegd aan het voer in de voermengwagen, dan zal het effect binnen vier weken meetbaar zijn.

Versterkte opname voedingsstoffen
De combinatie van humuszuur en fulvinezuur versterkt het transport en opname van voedingsstoffen en mineralen. PrimeHumic optimaliseert de voedselvertering, verhoogt de weerstand van de koe waardoor deze minder vatbaar wordt voor onder meer uierontstekingen en -ziekte (mastitis), herstelt de celbalans en ondersteunt de stofwisseling.

Celgetal omlaag
Tijdens de testperiode bleek ook dat het celgetal (het aantal witte bloedcellen en epitheelcellen per ml melk) afnam. Het celgetal is een belangrijke indicator voor de uiergezondheid: hoe lager het celgetal, hoe gezonder de uier. In dezelfde periode bleek de voerconversie op een hoger niveau te liggen: meer liters melk voor dezelfde hoeveelheid voer. Deze waarnemingen onderstrepen de werkingen van PrimeHumic. Nader onderzoek zal aantonen dat deze positieve ontwikkelingen aan PrimeHumic zijn toe te schrijven. Veeartsen onderschrijven de positieve effecten van PrimeHumic.

Nieuwsbrief

Voor het laatste humus en fulvinezuur nieuws

 

 

Over BioAg Europe

Blaadje logo bioag euBioAg Europe bestaat uit een team van specialisten in het winnen van natuurlijke humus en fulvinezuur producten voor de agrarische sector, hoveniers en de industrie. Naast het verstrekken van deze unieke producten, heeft BioAg Europe ook als doel de bekendheid van humus en fulvinezuur in algemene zin te kunnen vergroten.

Lees hier onze Privacy verklaring

Zo kunt u ons bereiken

Telefoon: 036-5239690 
Email: info@bioag.eu
Facebook: /fulvinezuur
Twitter: @fulvinezuur